Oferta

Obsługujemy firmy kompleksowo, a ofertę Biura dopasowujemy do wymogów klienta.

Niektóre z usług świadczonych przez firmę HORAX:

 • – Księgi handlowe (pełna rachunkowość)
 • – Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • – Ryczałt ewidencjonowany
 • – Rozliczenia dla potrzeb VAT, w tym problematyka UE
 • – Deklaracje miesięczne i okresowe
 • – Zeznania PIT z dochodów krajowych i zagranicznych
 • – Rozliczenia podatkowe, w tym również:
  • – spadki
  • – darowizny
  • – podatek od czynności cywilno-prawnych
  • – opłata skarbowa
 • – Doradztwo podatkowe i gospodarcze
 • – Tworzenie spółek- statuty i rejestracja w KRS
 • – Zakładanie stowarzyszeń i fundacji, rejestracja w KRS
 • – Wnioski kredytowe
 • – Rozliczenia z ZUS
 • – Kadry i płace
 • – Sprawozdania GUS
 • – Pisma odwoławcze- Izba Skarbowa, WSA, ZUS, Sąd Pracy
 • – Rozliczanie wynajmu nieruchomości w ramach Airbnb, Booking, itp.,
 • – Jesteśmy przygotowani do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci przedsiębiorcy,
 • – Pomoc w założeniu firmy,
 • – Doradztwo w zakresie sukcesji firmy.